ALGEMENE INFORMATIE

Welkom op de website van Stichting Bureau Internationale Examens voor Beroepsopleidingen (SBI). In opdracht van opleiders en werkgevers ontwikkelt SBI kwalitatief hoogwaardige examens voor kantoorfuncties, die aansluiten bij de praktijk waarvoor is opgeleid. SBI is partner in examinering voor opleiders en werkgevers in Nederland, Aruba, CuraƧao, Sint Maarten, Caribisch Nederland en Suriname.

Onze medewerkers beschikken over ruime ervaring in het ontwikkelen van verschillende toetsvormen op het niveau van mbo tot post-hbo. Ook beschikt SBI over een omvangrijk netwerk van vakinhoudelijke deskundigen. SBI is bereid - al dan niet samen met opdrachtgevers - te investeren in de ontwikkeling van nieuwe examenproducten en -diensten.
SBI is een integere examenorganisatie en staat garant voor de kwaliteit van de examinering en certificering. SBI houdt zich op eerlijke en betrouwbare wijze bezig met het toetsen van competenties van personen en alles wat daarmee samenhangt. SBI zal zich nimmer opwerpen als opleidingsinstituut.
In de visie van SBI kan de toetsing van een competentie bij een kandidaat slechts objectief worden vastgesteld als de verantwoordelijkheid bij een andere instantie (examenbureau) ligt dan bij de opleider. Het examenbureau heeft daarbij geen belang bij het door de kandidaat te behalen resultaat.

Omdat geen enkele cursus, opleiding of examen hetzelfde is, is iedere dienst die we leveren maatwerk. SBI start de examenontwikkeling met het formuleren van de leerdoelen en de toetsmatrijs. De toetsmatrijs is een schematisch overzicht van de verdeling van de onderwerpen en de beheersingsniveaus in het examen.

SBI ontwikkelt toetsen die passen bij de toetsmatrijs en aansluiten op de geformuleerde leerdoelen. SBI levert elke gewenste examenvorm. Van schriftelijke en mondelinge examens tot businesscases en de daarbij behorende correctiemodellen.

Werkgevers hechten veel waarde aan een diploma of certificaat. In onze visie wordt de waarde van een diploma of certificaat in hoge mate bepaald door de kwaliteit van het lesmateriaal, de examinering en de beoordeling.

Studenten schrijven zich in voor een examen bij de opleider en leggen het examen af in hun vertrouwde omgeving. Het nakijken van het examenwerk vindt plaats onder toezicht van de Examencommissie. De student die niet eens is met het examenresultaat, kan een inzage aanvragen en indien nodig in bezwaar en in beroep gaan.